Tôi phải thường xuyên làm việc trong môi trường có nhiều hoá chất độc hại. Nghe nói thuốc này giải độc gan hay lắm nên mua về uống thử. Thấy thuốc công hiệu nên giờ đi làm cũng yên tâm nhiều.