Nhờ có thuốc này mà không phải ngày nào cũng phơi phơi, sắc sắc cây chó đẻ răng cưa uống nữa. Công việc dù phải di chuyển nhiều vẫn đảm bảo uống đủ liều lượng. Đây cũng là nguyên tắc quan trọng nhất trong điều trị bệnh gan.