Website vg5.vn do Công ty Cổ phần Dược Danapha sở hữu và điều hành. Bằng việc truy cập vào website baithach.vn và sử dụng thông tin của chúng tôi, các bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật của Danapha. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây để hiêu về Chính sách Bảo mật của Danapha.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  * Mục đích thu thập thông tin
  Thông tin mà các bạn cung cấp được sử dụng cho mục đích tư vấn, trả lời các thắc mắc, yêu cầu của các bạn cũng như ghi nhận các ý kiến đóng góp và liên lạc trực tiếp với các bạn.* Phạm vi thu thập thông tin
  Website vg5.vn thu thập thông tin liên lạc trực tuyến thông qua mẫu liên hệ thông tin trực tuyến và thông qua địa chỉ email đăng trên website.
  Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu nhận được về các bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:
  – Tên, số điện thoại, địa chỉ email
  – Thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được khi các bạn gửi email về cho chúng tôi hoặc điền vào mẫu thông tin liên lạc.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
  Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của các bạn cho mục đích tư vấn và trả lời các thắc mắc về sản phẩm cũng như về công ty Danapha. Thêm vào đó, các thông tin của các bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích phân tích dữ liệu của công ty và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin
  Danapha sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do các bạn cung cấp trên website hoặc thông qua hệ thống email trong suốt thời gian website hoạt động.
 1. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhânToàn bộ thông tin cá nhân của các bạn sẽ do đơn vị sở hữu và điều hành website quản lý. Cụ thể:
  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
  Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: 0511 3760 946
  Giấy phép kinh doanh số: 0400102091, cấp ngày 20/12/2006
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  Danapha tạo điều kiện cho các bạn dễ dàng thay đổi, chỉnh sửa hay yêu cầu gỡ bỏ các thông tin cá nhân của mình trên cơ sở dữ liệu của Danapha bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@danapha.com
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  Danapha cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của các bạn. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình an ninh hành chính, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà các bạn cung cấp cho chúng tôi.
  Danapha cũng sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc lợi ích của Danapha.